Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Estetio

Michał Krzyżanowski
Autor Michał Krzyżanowski

Jak wybrać dzień w widoku kalendarza


Zmienić wybrany dzień w podglądzie można na dwa sposoby. Pierwszy to strzałki obok napisu z obecnym dniem, które znajdują się nad widokiem dnia. Wybierają one poprzedni/następny dzień.

Drugim sposobem jest kalendarz znajdujący się z lewej strony. Na czerwono podświetlony jest obecnie wybrany dzień, a kliknięcie na dowolny dzień wybiera go. Można też zmienić miesiąc kalendarza klikając na strzałki bezpośrednio nad nim.

Oba sposoby działają z głównego widoku a także podczas umawiania nowej i przenoszenia obecnej wizyty.

Kategorie: